Yıldırımdan Korunma Sistemleri (Paratoner, Faraday Kafesi) Muayenesi

YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ (PARATONER, FARADAY KAFESİ) MUAYENESİ

Yıldırım kısa bir süre zarfında meydana gelen yüksek güçlü bir doğa olayıdır. Meydana gelen elektriksel deşarj, yangınlar ve yanı sıra; yaşam ile yapılaşmanın olduğu yerlerde can kayıpları ve maddi kayıplar meydana getirebilmektedir.
Yıldırımın oluşması sonrasında, toprağa güvenli deşarjının sağlanmasına yönelik olarak, tesislerde yıldırımdan korunma sistemleri kurulmaktadır. Yıldırımdan korunma sistemlerinin taşıması gereken nitelikler ve gerçekleştirilmesi gerekli periyodik ölçüm ve muayeneleri standartlar dahilinde tanımlanmıştır.
Yıldırımdan korunma sistemleri, yapısal olarak dış ve iç yıldırımdan korunma sistemleri olarak iki ayrı alt başlık biçiminde değerlendirilebilir.
Dış yılıdırımdan korunma sistemleri, korunması istenilen alan veya tesisin çevresel, yapısal koşullarının değerlendirilmesinden başlanarak, hava sonlandırma iletkenleri, indirme iletkenleri, bağlantı aparatları ve fonksiyonel aparatlar ile topraklama tesisinin değerlendirilmesini kapsar.
İç yıldırımdan korunma sistemleri ise, tesis içerisinde alınması gerekli görülen yalıtım önlemleri, eşpotansiyel kuşaklama ve süreklilik kontrolleri ile tesis edilmiş darbe koruma cihazlarınının (SPD, parafudr) fonksiyonel kontrollerini kapsar.
Moda Enerji, Yıldırımdan Korunma Sistemleri (Paratoner, Faraday Kafesi)’nin Muayenesi konusunda TS-EN 62305-1, TS-EN 62305-3 Standartları’na göre akredite bir kuruluştur. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji