Genleşme Tankı Periyodik Muayenesi

GENLEŞME TANKI PERİYODİK MUAYENESİ

Genleşme tankı, tesis içerisinde kazan dairelerinde, hidrofor sistemlerinde, ısıtma ve soğutma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Basınçlı kap kategorisinde değerlendirilen genleşme tanklarının periyodik olarak bakımlarının yapılması ve yılda en az bir kez fenni muayene raporu alması gerekmektedir.
Genleşme tanklarının periyodik muayenesi ve kontrolü, tesis güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, yılda en az bir kez muayene ve kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Yine İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında kayıtlarının tutulması gerekmektedir.
Moda Enerji, genleşme tankı periyodik muayenesi ve kontrolü konusunda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen ilgili standartlar kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite, A Tipi muayene kuruluşudur. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile genleşme tankı periyodik muayenesi ve kontrolü gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji