Moda Enerji

Elektrik Panosu Kontrolleri

ELEKTRİK PANOSU KONTROLLERİ

Elektrik panoları, son tüketici noktalarına dağıtımın yapıldığı; kesici, koruyucu, fonksiyonel ekipmanların tesis edildiği ana terminaller olmaları itibariyle elektrik iç tesisatın can damarı niteliğindedir. Üzerilerinden yük akışının sağlanması nedeniyle bir çok kalite parametresi hakkında fikir vererek, yapılacak fonksiyon testleri ve muayeneler ile de tesis güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynarlar.
Elektrik Panosu kontrolleri, standartlara uygunluk çerçevesinde yapılacak bir gözle muayene, artık akım koruma cihazları (kaçak akım röleleri) ve benzeri ekipmanların fonksiyon testleri, arıza çevrim empedansı, hata akımı, hat empedansı ve kısa devre akımı ölçümleri ile kötü kontak, dengesiz yüklenme ve aşırı yüklenme durumlarının tespitine yönelik yapılacak termal kamera incelemelerini içermektedir.
Kompanzasyon Panoları Kontrolleri’nde, Elektrik Panosu Kontrolleri’ne ilave olarak, sigortalar, kontaktörler, reaktif güç kontrol rölesi ve kondansatörlere yönelik fonksiyon kontrolleri ve ölçümler gerçekleştirilerek müşteri nezdinde yanlış boyutlandırma ve işlevsizlik kaynaklı ilave maliyetlerin önüne geçilmesi sağlanır.
Moda Enerji, Elektrik Panosu Kontrolleri konusunda Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, TS HD 60364-6 ve TS HD 60364-4-41 Standardı’na göre akredite bir kuruluştur. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile tüm iç tesisat altyapı ve pano tiplerinde ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.
Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda; Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve İncelemeleri’ni, Topraklama Ölçümleri’ni, AG Elektrik Panosu İncelemeleri’ni, Artık Akım Koruma Cihazı Testleri (Kaçak Akım Rölesi)’ni ve Termal Kamera İncelemeleri’ni bir paket halinde avantajlı fiyatlardan da sunabilmekteyiz.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji