Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde Çalışanların Patlayıcı Ortamların Etkilerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ile patlamadan korunma dokümanı hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir.
TS EN 60079-10-1:2015 standardına uygun olarak patlayıcı gaz ortamlarında ve TS EN 60079-10-2 standardına uygun olarak patlayıcı toz ortamlarında incelemeler yapılarak salım kaynaklarının belirlenmesi ve tehlikeli bölge sınıflandırması işlemi yapılmaktadır. İnceleme yapılan işyerinde kullanılan parlayıcı / yanıcı kimyasalların malzeme bilgi güvenlik formları (MSDS) toplanarak standartta belirtildiği şekilde gerekli bilgiler tablo haline getirilmektedir. Yapılan tehlikeli bölge sınıflandırmasına bağlı olarak patlayıcı ortam oluşmasını engelleyecek önlemler belirlenmektedir. Prosesten dolayı patlayıcı ortam oluşması önlenemiyorsa patlayıcı ortamın tutuşmasını engelleyecek önlemler belirlenmekte ve işyerinin ilgili kısımlarında kullanılan elektrikli ekipmanların uygunluğu değerlendirilmekte ve statik elektrik ile ilgili önlemler belirlenmektedir. Elde edilen veriler kullanılarak patlama riskini içeren risk değerlendirmesi yapılır.
Moda Enerji, birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ilgili yasalar, yönetmelikler ve güncel standartlara uygun olarak patlamadan korunma dokümanı hazırlamaktadır.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji