TRANSPALET PERİYODİK MUAYENESİ

TRANSPALET PERİYODİK MUAYENESİ

Transpalet, tesis içerisinde ağır yüklerin proses esnasında, üretimi tamamlanan ürünlerin depolara taşınmasında ya da ürünlerin sevkiyat aşamalarında yoğun olarak kullanılmaktadır.
Kaldırma ve iletme ekipmanı kategorisinde değerlendirilen transpaletlerin, manuel ya da elektrikli olarak farklı türleri bulunmaktadır. Transpaletlerin periyodik olarak bakımlarının yapılması ve yılda en az bir kez fenni muayene raporu alması gerekmektedir.
Transpalet periyodik muayenesi ve kontrolü, tesis güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, yılda en az bir kez muayene ve kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Yine İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında kayıtlarının tutulması gerekmektedir.
Moda Enerji, transpalet periyodik muayenesi ve kontrolü konusunda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen ilgili standartlar kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite, A Tipi muayene kuruluşudur. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile transpalet periyodik muayenesi ve kontrolü gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji