Kompresör ve Hava Tankı Periyodik Muayenesi

KOMPRESÖR VE HAVA TANKI PERİYODİK MUAYENESİ

Kompresör ekipmanı ve hava tankı, tesis içerisinde basınçlı hava sağlanmasında ve proseslerin durmadan ilerlemesinde yoğun olarak kullanılmaktadır.
Basınçlı kap kategorisinde değerlendirilen kompresör ve hava tankının periyodik olarak bakımlarının yapılması ve yılda en az bir kez fenni muayene raporu alması gerekmektedir. Birden fazla hava tankının bağlı olduğu durumlarda her hava tankı için de ayrı bir değerlendirme yapılmaktadır.
Kompresör ve hava tankı periyodik muayenesi ve kontrolü, tesis güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, yılda en az bir kez muayene ve kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Yine İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında kayıtlarının tutulması gerekmektedir.
Moda Enerji, kompresör ve hava tankı periyodik muayenesi ve kontrolü konusunda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen ilgili standartlar kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite, A Tipi muayene kuruluşudur. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile kompresör ve hava tankı periyodik muayenesi ve kontrolü gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji