Topraklama Ölçümü

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Bir tesis içerisinde elektriksel güvenliği sağlamanın önemli adımlarından biri, iyi bir topraklama sisteminin kurulmasıdır. Topraklama sistemleri, bir hata (kaçak) meydana geldiğinde, tesis içerisinde adım gerilimlerini düzenleyerek, oluşması muhtemel hata akımlarını sınırlamayı veya tamamen engellemeyi amaç edinmektedir. Tesis özellikleri ve gereksinimlerine bağlı olarak TT, TN veya IT topraklama sistemleri tercih edilebilir. Bu üç sistemin muayenesinde dikkat edilecek farklı konu ve parametreler mevcuttur.
Topraklama sistemlerinin güvenirliliği ve işlerliğinin kontrolü, tesis güvenliği açısından azami öneme sahiptir. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, topraklama ölçüm ve incelemelerinin en az yılda bir kez yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Yine İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, topraklama ölçüm ve incelemelerinin Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir.
Moda Enerji topraklama sistemlerinin muayenesi konusunda Elektrik Teislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre akredite bir kuruluştur. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile tüm topraklama sistemleri için ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji