Toprak özgül direnci ölçümü

TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜMÜ

Bir tesis kurulma aşamasında (şantiye aşaması veya öncesinde), elektriksel güvenliğini sağlamaya yönelik olarak kuracağı topraklama sistemini belirleyebilmesi için, öncelikle boyutlandırmalı ve projelendirmelidir. Bunu doğru bir biçimde gerçekleştirebilmesinin ön koşulu, kurulduğu arazi şartlarına bağlı olarak toprak özgül direnci değerlerinin belirlenmesidir.
Moda Enerji, Elektrik Teislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre akredite bir kuruluştur; yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile toprak özgül direnci ölçümlerini gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji