Moda Enerji

Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve İncelemeleri (Elektrik İç Tesisat Uygunluk)

ELEKTRİK İÇ TESİSAT ÖLÇÜM VE İNCELEMELERİ (ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK)

Gelişen ve dönüşen teknoloji, ortaya çıkan ihtiyaca bağlı olarak tesis altyapılarının da bu gelişim ve dönüşüme uyum sağlamasını gerekli kılmaktadır. Tesislerin elektrik iç tesisatı bu bağlamda en dinamik ve karmaşık yapılardan biri olarak göze çarpmaktadır.
Kendine ait trafosu olan bir tesis düşünülerek ele alındığında, elektrik iç tesisat; trafo ag panoları ve ana kolon hattından, ana dağıtım panolarına; tali dağıtım ve besleme panolarından, kablo, busbar ve diğer kolon hatlarına; tesis içerisinde yer alan elektriksel ekipman, asansör tesisatları ve son tüketici noktalarında yer alan prizlerden zayıf akım tesisatına kadar son derece geniş bir yelpazede içeriğe sahiptir.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, topraklama ölçümleri ve elektrik tesisat kontrolünün yılda 1 kez periyodik yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Moda Enerji, Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve İncelemeleri konusunda Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, TS HD 60364-6 ve TS HD 60364-4-41 Standardı’na göre akredite bir kuruluştur. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile tüm iç tesisat altyapıları için ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.
Moda Enerji, Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve İncelemeleri’ni gerçekleştirme ve raporlama konusunda, müşteri hassasiyet ve görüşlerini de dikkate alarak şu üç ana unsura dikkat etmektedir :
1- Tesis işlevselliğinin ve sürdürülebilirliğinin incelemeye tabii tutulan iç tesisat altyapısı itibariyle mümkün olup, olmadığı ve kesinti ya da iş kaybına neden olabilecek problemlerin önceden tespiti,
2- Tesis ve çalışan güvenliğinin sağlanması, maddi ve manevi geri dönüşü mümkün olmayan kazaların önüne geçilmesi,
3- Kalitesizlik, yanlış kullanım veya arıza/hata durumlarından kaynaklı olası maliyetlerin tespiti yoluyla verimin arttırılması.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda; Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve İncelemeleri’ni, Topraklama Ölçümleri’ni, AG Elektrik Panosu İncelemeleri’ni, Artık Akım Koruma Cihazı Testleri (Kaçak Akım Rölesi)’ni ve Termal Kamera İncelemeleri’ni bir paket halinde avantajlı fiyatlardan da sunabilmekteyiz.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji