Termografik Muayene

TERMOGRAFİK MUAYENE

Elektrik akımı, elektrik tesisatı üzerinde ısı enerjisi olarak ortaya çıkan ilave kayıplara sebep olur. Ortaya çıkan bu ısı, tesisat bileşenleri açısından, tamamen işlevselliğin bir sonucu olarak güvenli limitler çerçevesinde seyredebileceği gibi; uygunsuz tesisat kullanımı ve bağlantıları kaynaklı ya da elektriksel yükün karakteristiği ve fazlar arasında yanlış dağıtımı neticesinde güvenli limitler üzerinde seyrederek tesis için risk oluşturabilir.
Termografik muayene, bu gibi risklerin incelenmesi ve tespitine yönelik olarak, elektrik tesisatı bileşenleri içeriğinde yapılan bir çalışmadır. Yapılan muayene sonucu, tesisat bileşenleri arasındaki kötü bağlantı ve temaslar, fazlar arasındaki yük dengesizlikleri, tesisat bileşeni nominal değeri kapasitesinin üzerindeki aşırı yüklenmeler ve oluşan hata akımları tespit edilir. Bu sayede gelecekte yaşanılabilecek olası yangın ve elektriksel çarpılmaların önüne geçilebilir.
Moda Enerji, Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve İncelemeleri ve Termografik Muayene konularında ASTM E1934 standardı ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre akredite bir kuruluştur. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile tüm iç tesisat altyapıları için ölçüm, incelemeler ve termografik muayeneleri gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.
Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda; Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve İncelemeleri’ni, AG Elektrik Panosu İncelemeleri’ni ve Termografik Muayeneleri (Termal Kamera İncelemeleri) ’ni bir paket halinde avantajlı fiyatlardan da sunabilmekteyiz.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji