Moda Enerji

Elektromanyetik Alan Seviyesi Ölçümleri

ELEKTROMANYETİK ALAN SEVİYESİ ÖLÇÜMLERİ

Elektrikli cihazların, baz istasyonlarının, enerji nakil hatlarının ve trafoların yarattığı elektromanyetik alanların insanlar ve elektrikli cihazlar üzerindeki etkileri son yıllarda çok tartışılan bir konudur. Teknolojinin günlük yaşantımıza daha fazla dahil olmasıyla birlikte, her gün maruz kaldığımız elektromanyetik alan şiddeti artmaktadır. Baz istasyonlarına, enerji nakil hatlarına ve trafo merkezlerine yakın olan konutlarda ve işyerlerinde bulunan insanlar, gün boyu yüksek seviyede elektromanyetik alana maruz kalabilir. Uluslararası Kanser Araştırma Enstitüsü IARC’ın yaptığı çalışmalarda, düşük frekanslı manyetik alanların insanlar üzerinde kanserojen etkileri olduğu ortaya konulmuştur [1]. Özellikle çocuk lösemisine yakalanma riski, düşük frekanslı manyetik alanlara maruz kalan çocuklarda daha fazladır [2, 3, 4]. Bunun dışında Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin de düşük frekanslı manyetik alanalara maruz kalanlarda arttığını gösteren çalışmalar yapılmıştır [4].
[1] IARC Non-ionizing radiation, Part I: Static and extremely low frequency (ELF) electric and magnetic fields. IARC Monographs80, IARC Press: Lyon, 2002
[2] Ahlbom A., Day N., Feychting M. et al., A pooled analysis of magnetic fields and childhood leukemia, British Journal of Cancer, Vol. 83(5) pp 692-698, 2000
[3] Greenland S., Sheppard A. R., Kaune W. T., et al., A pooled analysis of magnetic fields, wire codes, and childhood leukemia. Childhood Leukemia – EMF Study Group, Epidemiology Vol. 11(6), pp: 624-634, 2000
[4] Kheifets L., Repacholi M., Saunders R. et al., The sensitivity of children to electromagnetic fields., Pediatrics Vol. 116(2), pp:303-313, 2005
Elektromanyetik alan seviyesi ölçümü yaptırmanız gerekebilecek yerler aşağıda sıralanmaktadır:
• Evler
• Okullar
• Ofisler
• AVM’ler
• Fabrikalar
• Atölyeler
• Hastaneler
• Enerji nakil hatları yakınında bulunan yerler
• Baz istasyonlarına yakın yerler

İş hijyeni yönetmeliği kapsamında, iş ortağı laboratuvarlarımız ile tüm tesis genelinde elektromanyetik alan seviyesi ölçümlerini gerçekleştirmekteyiz. Tesislerde kritik noktaların tespiti ve ölçüm noktalarının krokiler ya da tesis planları üzerinde gösterimi ile elektromanyetik alan seviyesinin tesis içerisindeki dağılımı ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
Moda Enerji, elektromanyetik seviyesi ölçümü konusunda ilgili standartlar kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite ve İSGÜM belgesi bulunan laboratuvarlar ile çalışmaktadır. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile elektromanyetik alan seviyesi ölçümlerini gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.
Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji