Enerji Analizi, Harmonikler ve Diğer Güç Kalite Parametrelerinin Ölçümü

ENERJİ ANALİZİ, HARMONİKLER VE DİĞER GÜÇ KALİTE PARAMETRELERİNİN ÖLÇÜMÜ

Elektrik enerjisine duyulan talepteki artış ile endüstriyel ve ticari faaliyetlerdeki gelişme ve çeşitlenme, daha güvenilir, daha kaliteli bir elektrik enerjisi gereksinimini doğurmuştur. Elektrik enerjisinin istenilen her noktaya, istenilen her zamanda ulaştırılıyor olması, günümüzde yaygın olarak benimsenmekte olan “just in time” uygulamalarına verilebilecek en iyi örneklerden biri olduğunu göstermektedir. Ancak başarılı ve verimli bir “just in time” uygulamasından söz edebilmek için girdi özelliklerinin önemli ölçüde kontrol edilmesi ve ürünün belirlenen sınır değerler ile genel performans özelliklerine uygun temin edilmesi gereklidir.
Elektrik enerjisi söz konusu olduğunda, kalitesiz enerjinin maliyeti çoğunlukla göz ardı edilir. Özellikle harmoniklerden kaynaklanan ilave yükler neticesinde, tesisat bileşenleri ömrü oldukça kısalmaktadır. Normalde kullanım ömürleri 30-40 yılı bulabilecek transformatörlerin 10 yıl içerisinde değiştirildiği örnekler mevcuttur. Sektörel bazlı yapılan araştırmalar ve istatistiki veriler çerçevesinde ise kalitesiz elektriğin, yarıiletken sanayi, cam sanayi ve maden işleme tesisleri gibi hammadde odaklı üretim tesisleri ile bilgi işlem, telekomünikasyon ve finans merkezlerinde neden olduğu maddi kayıplar, sekiz haneli rakamlarla ifade edilmektedir.
Bu bağlamda, elektrik enerjisinin tesisimize dahil olduğu nokta ve andan itibaren güvenilirliğinin bilinmesi; tesis ihtiyaçları ve içeriğindeki yük karakteristiği doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir. Etkin önlemlerin alınabilmesi için, tesis içerisinde bir dizi ölçüm ve analiz yapılması gereklidir.
Moda Enerji, birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile TS EN 50160 standardı doğrultusunda, gerilim kararlılığına, elektriksel gücün devamlılığına ve gerilim dalga şekline (harmonikler dahil olmak üzere) ilişkin problemlerin tespitine yönelik olarak ölçüm ve analizler gerçekleşirmekte ve raporlamaktadır.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji