Katodik Koruma Ölçümü

KATODİK KORUMA ÖLÇÜMÜ

Metaller yapıları gereği hava veya su ile temasları sonucu oksitlenerek korozyona uğrarlar. Meydana gelen korozyonu engellemek ve metal yüzeyde gerçekleşecek anodik reaksiyonları durdurmak üzere yapılan korumaya katodik koruma adı verilir. Katodik koruma, akaryakıt dolum tesisleri, boru taşıma hatları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde barındıran veya sızıntı sonucu sağlık ve çevresel kirlilik riski teşkil eden madde barındıran tesislerde yer alan tanklar ve metal taşıma iletkenleri ile konumları itibariyle yüksek korozyona tabii gemiler, köprüler, iskele ve limanlar ile benzeri yapılar için çok büyük önem arz etmektedir.
Katodik koruma sistemlerinin güvenirliliği ve işlerliğinin kontrolü, bu gibi tesis ve yapıların güvenliği açısından azami öneme sahiptir.
Moda Enerji, Katodik Koruma Ölçümü konusunda TS EN 13509 Standardı’na göre akredite bir kuruluştur. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile katodik koruma ölçümleri gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji