Ortam Toz ve Toz Maruziyeti Seviyesi Ölçümleri

ORTAM TOZ VE TOZ MARUZİYETİ SEVİYESİ ÖLÇÜMLERİ

Tesis içerisinde yoğun olarak üretim alanları ve depolarda ortam toz miktarı ve personelin maruz kaldığı toz seviyesi iş güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.
İş hijyeni yönetmeliği kapsamında, iş ortağı laboratuvarlarımız ile tüm tesis genelinde ortam toz ve kişisel toz maruziyeti ölçümlerini gerçekleştirmekteyiz. Tesislerde kritik noktaların tespiti ve ölçüm noktalarının krokiler ya da tesis planları üzerinde gösterimi ile toz seviyesinin tesis içerisindeki dağılımı ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
Moda Enerji, aydınlatma seviyesi ölçümü konusunda ilgili standartlar kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite ve İSGÜM belgesi bulunan laboratuvarlar ile çalışmaktadır. Birbirinden farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve tamamı mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile ortam toz seviyesi ve kişisel toz maruziyeti ölçümlerini gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Bilgi ve teklif almak üzere satış mühendislerimiz ile görüşebilirsiniz.
Pbx : 0212 220 98 85
Mail : info@modaenerji.com.tr

Moda Enerji