background

Kalite Politikası

Kalite Yönetimi

Müşterilerimiz Periyodik Kontroller ve teknik ölçüm alanlarında talep ettikleri hizmet alımlarını, TS EN ISO/IEC 17020 Standardı gereklilikleri doğrultusunda ulusal ve/veya uluslararası standartlara, ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak etkin yönetmek. Hizmet kalite standardımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Periyodik kontroller ve teknik ölçüm alanlarında hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile müşteri merkezli olarak yöneterek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.

Sistemlerin Yönetimi

Firma ortaklarının ve müşterilerinin gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılamak üzere önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin bir liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri uyumlu bir biçimde yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

Tedarik Yönetimi

Firma ortaklarının ve müşterilerinin gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılamak üzere önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin bir liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri uyumlu bir biçimde yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

Moda Enerji
Moda Enerji